Rentamans

Coordenades: 41.380681, 1.083280

A la galeria nord del claustre, davant el refetor i a la part dedins del claustre, hi ha el tradicional lavabo dels cistercencs,un templet amb una gran font amb múltiples canelles i pica circular de gransproporcions, d'estil romànic. Davant per davant hi el refetor, construït al segleXII, de planta rectangular i cobert peruna volta de canó apuntat amb arcstorals de secció quadrada. És un espaisobri i ben il·luminat per les finestresque s'obre als seus murs, encara avuiutilitzat pels monjos com moltes altresdependències. En aquest lloc podemllegir-hi un poema d'Antoni Correig(Reus, 1910-2002) i un altre de VicentAndrés Estellés (Burjassot, 1924 -València, 1993).