Claustre

Coordenades: 41.380608, 1.083033

Al costat nord de l'església hi ha el claustre major, trencant així el costum dels claustres cistercencs, que normalment es construïen amigdia, com és el cas de Santes Creus. L'ala més antiga, de l'inici del segle XII,és col·lateral al mur de l'església: és de factura romànica per bé que la coberta ésogival. Té les arcades agrupades de dues en dues descansant sobre columnetes,sota uns grans arcs de descàrrega apuntats. Les tres galeries restants, ja clara-ment gòtiques, no són més que una evolució tipològica de la primera ala.Repartits per cada una de les galeries del claustre podem llegir diferents textos:tres fragments de la guia sobre el monestir que Josep Pla va escriure després dela seva estada a Poblet durant uns mesos del 1979, convidat per l'abat MaurEsteve, un poema de Sebastià Sánchez Juan (Barcelona, 1904-1974) i un frag-ment de la novel·la Els secrets de la reina, de Xulio Ricardo Trigo (Betanzos,1959), ambientada al monestir.