Font de les Canelles

Coordenades: 41.532612, 1.386879

Situada prop del Bell-lloc, hi ha la font delsComtes, coneguda popularment com la Font deles Canelles, construïda el 1614 per Dalmau de Queralt. Josep Santesmases lidóna la paraula perquè ens expliqui l'orgull de ser una font de vuit canelles iorigen del riu Gaià. Al seu costat es va descobrir un assentament ibèric que fapensar que el lloc, amb aigua abundosa, va ser el primer nucli de poblamentdel poble. És un monument barroc format per una base on hi ha vuit brolla-dors, un mur fet amb grans carreus rectangulars i el coronament centrat peruna fornícula on hi ha una imatge de santa Coloma, flanquejada per dosescuts, molt desgastats. Elsbrolladors, de bronze, enforma de caps d'animals,sorgeixen d'unes caràtules depedra, totes diferents. Tambéhi podem llegir un breu poemade Francesc Valls (SantaColoma de Queralt, 1956).