Can Baladia

Municipi:Argentona
Comarca:Maresme
Coordenades: 41.549371, 2.396366

Aquesta senyorial casa d'estiueig va ser construïda a la primera dècada del segle XX per la família Baladia, industrials d'importància establerts a Mataró. Consta de planta baixa i dos pisos, amb una torre en el xamfrà nord-est, de planta baixa i tres pisos. Són molt destacades les obertures de les façanes, de rajola vista, els esgrafiats i les ceràmiques de les façanes i els carreus de les cantoneres de la torre. L'interior té destacats treballs de fusta com l'escalinata i els sostres amb enteixinats, les rajoles i la fusteria interior. A l'exterior hi ha una glorieta treballada en fusta. Fou residència durant llargues temporades del matrimoni de Teresa Mestre i Jaume Baladia Soler, avui hi ha instal·lat un restaurant. Hi tingueren entrada destacats intel·lectuals de l'època com Pompeu Fabra cunyat de Teresa, Eugeni d'Ors que estiuejava a casa dels sogres en una torre a tocar... L'extraordinària bellesa i els costums moderns i refinats de Teresa van inspirar en part la Ben Plantada d'Eugeni d'Ors. Per aquest motiu proposem de llegir-hi alguns fragments d'aquesta obra.