Can Tortós

Municipi:Palafolls
Comarca:Maresme
Coordenades: 41.682683, 2.741141

El mas actual fou reconstruït de nou, després de patir un voraç incendi. De l'antic només es conserva el portal adovellat i les finestres que es van col·locar a la nova construcció. Manela Lacreu, filla del propietari Josep Anton Lacreu, es casà amb Joaquim Ruyra i Mirambell i així va ser que el mas passés a propietat de l'escriptor Joaquim Ruyra, que el pogué prendre com a referent del mas Aulet d'Entre flames, novel·la de la qual en podem llegir un fragment.