Ajuntament

Municipi:Elx
Coordenades: 38.265408, -0.698877

La torre del Consell és la construcció municipal més antiga del sud valencià. Es va començar a edificar el 1441, de planta gairebé quadrada, tenia dos cossos i estava integrada en la muralla medieval, de tal manera que la seva part inferior –la porta de Guardamar- servia de pas entre les places de Baix, a extramurs, i de Dalt. Aquesta funció pràctica va adquirir forma artística mitjançant un gran arc gòtic de tres voltes ogivals i dos accessos al costat, generalment tancats, que condueixen a dependències municipals.

Adossada a la torre del Consell, en el costat de ponent, s'alçava la llotja, edificada en maçoneria sobre arcs de picapedrer ogivals. El 1458, Sebastià Alcaràs va convertir el conjunt torre-llotja en un palau renaixentista, gràcies a la prolongació de la sal del Consell sobre la llotja i a l'elevació de la torre, coronada amb una galeria oberta amb arcs de mig punt. El 1645 es produí la darrera i definitiva ampliació amb la construcció de l'ala de llevant, de tal manera que la torre quedà al centre mateix de l'edifici.