Església de Sant Salvador

Municipi:Borriana
Comarca:Plana Baixa
Coordenades: 39.889636, -0.083874

L'església del Salvador, que presideix monumentalment la plaça, arran de la conquesta de Jaume I,  fou concebuda com una fortalesa (ja que en la segona meitat del segle XIII Borriana era una vila encara fronterera amb el món islàmic, envoltada de pobles i alqueries sota domini cristià i, per tant, un lloc insegur per als repobladors vinguts del nord) amb dues torres bessones fortificades flanquejant l'absis i comunicades mitjançant un pas de ronda obert entre els contraforts, pas protegit amb merlets. Aquesta fou una solució similar a la que es feu servir  anys després (1348) a la catedral de Tortosa. Al seu interior podem llegir el fragment de la Crònica de Jaume I, en què el rei narra de l'episodi del niu d'orenetes. Explica que estan acampat amb la seva host davant Borriana, una oreneta féu niu en la tenda reial, i havent-se'n adonat el rei Jaume quan anaven a alçar el campament, no volgué que la tenda fos desfeta fins que l'oreneta i els seus pollets se n'haguessin anat. També hi escau la lectura d'un fragment del poema èpic Seidia, de Joaquim Garcia Girona. En un vers surt l'expressió "De trot i d'arlot", extreta de la Crònica de Jaume I: "E nós de trot e d'arlot passàrem lo riu de Caldas." Arlot significa rufià, i també poc voler dir xic o minyó.