El Saladar

Municipi:Calp
Comarca:Marina Alta
Coordenades: 38.644000, 0.065662

Les Salines de Calp, el Saladar o el Tollo de Calp, d'una extensió d'unes 30 ha. és el que queda de l'antiga albufera que es formà quan el tómbol uní el penyal que era una illa amb terra ferma. L'estany es va anar reblint amb aportacions al·luvials de barrancs i sediments eòlics i avui, a banda d'estar envoltat de la desmesura urbanística està en avançat estat de rebliment  i té escassa profunditat. Ha estat un productor de salines en diversos períodes d'ençà els romans de manera intermitent. Al costat del Saladar, en els afloraments calcoarenítics fàcilment excavables , queden les restes d'una antiga factoria pesquera de gàrum –els Banys de la Reina- que va ser descrita per Escolano a l'inici del segle XVII. Un fragment d'Espais naturals del litoral valencià ens donarà detalls de la seva morfologia.