Bust de Joan Lluís Vives

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.473346, -0.374842

La casa familiar de Joan Lluís Vives degué estar en aquesta plaça, que de fet és un carrer que uneix la del Patriarca amb el carrer de la Pau. Es trobava en el moll de l'os del call jueu. A la plaça nomenada dels Cabrerots, a tocar de la muralla coneguda amb el mateix nom i de l'actual Col·legi del Patriarca, hi vivien uns oncles de l'humanista. Els Vives eren una família de jueus conversos des de finals del segle XIV. Un germà de la mare, Blanquina March, va ser sorprès pel Sant Ofici celebrant ritus hebraics en secret en una camuflada sinagoga. Aquesta va ser derruïda i en el seu lloc s'edifica una ermita dedicada a exaltar la Santa Creu, i a tocar amb una gran creu que perdurà fins a finals del segle XIX, d'aquí prové el nom del carrer actual. El 1500 es cremaren diversos familiars de Vives a la foguera. El 1526 fou cremat el pare i el 1529, els ossos de la mare morta el 1508. Així doncs, fou una bona pensada la que dugué Joan Lluís Vives el 1509, amb només setze anys d'anar-se'n a París a estudiar. Davant del bust podem llegir un fragment de Diàlegs, de Vives, en què determina les regles convenients per a ben jugar i un text descriptiu de Llorenç Millo.