Torre de la Reina

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.478040, -0.367967

El 2016, en les excavacions efectuades en una zona del Jardí dels Vivers per tal de recuperar la traça del Palau Reial, es localitzaren les restes d'una part de la denominada Torre de la Reina, que va ser residència de la reina Maria de Castella, esposa d'Alfons el Magnànim. A tocar hi havia la Torre del Rei i el Palau, dels quals també se n'han trobat restes. Aquest darrer fou enderrocat el 1810, en plena Guerra de la Independència. fins aleshores fou la residència oficial de virreis i capitans generals. Així, en el Palau i la Torre hi visqué la reina Germana Foix, esposa de Ferran el Catòlic de qui enviudà el 1516, casantse dues vegades més, la darrera amb Ferran d'Aragó, duc de Calàbria. En la tranquil·litat i acolliment dels jardins podem llegir diferents textos que es relacionen amb els palau i els personatges que l'habitaren: un fragment bilingüe, tal com s'estilava en la cort, de La vesita (1562), de Joan Ferrandis d'Herèdia que tracta del refús de la senyora per les minyones castellanes que la serveixen; un text de Joan Francesc Mira que ens descriu els diferents avatars històrics del palau i els jardins; dos fragments de la peça teatral Quatre històries d'amor per a la reina Germana, de Manuel Molins en què la deshinibida actitud dels bufons a l'hora de parlar de la cort i de la reina evidencia el clima en què s'hi vivia i, finalment, el passatge de la novel·la La melodia del desig, de Ferran Garcia-Oliver que tracta de l'eixida de sor Magdalena de Bordils i l'abadesa de l'imaginari convent de Saïdia que li permet descriure amb detallisme quin era l'ambient en què vivia la reina Maria de Castella.