Ca Cosme

Municipi:Alcover
Comarca:Alt Camp
Coordenades: 41.261753, 1.169862

La casa coneguda com can Cosme, situada a la plaça Cosme Vidal, número 5, juntament amb la bessona de l'Abadia, avui Centre Cultural de la vila, foren construïdes pels germans Company (1618) i atribuïdes a Pere Blai, l'arquitecte renaixentista de la Generalitat a Barcelona. Fetes en sauló groc, de perfecta simetria i acurada proporció, la primera albergà una taverna regentada pel pare dels germans Vidal que hi nasqueren. Uns breus fragments de Josep Aladern, pseudònim de Cosme Vidal (Alcover, 1869-Barcelona, 1918) i de Plàcid Vidal (Barcelona, 1881-1938), conjuntament amb una referència que Joan Puig i Ferreter (La Selva del Camp, 1882-París, 1956) ens en recreen l'ambient d'una altra època. També la silueta que Tomàs Roig (Barcelona, 1902-1987) va dedicar a Plàcid ens pot acostar molt sintèticament al tarannà del personatge.