Bust a Eduard Escalante

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.469296, -0.331074

El bust d'Eduard Escalante, nascut a El Canyamelar el 1834, abans de 1961 es trobava als jardins de la Glorieta. Aquell any, a petició dels habitants del Cabanyal, va ser traslladat a la plaça d'Abu Alvelid, avui del Dr. Llorenç de la Flor. El bust de bronze esculpit per Marià Benlliure va desaparèixer el 1945. L'any següent se n'encarregà un de nou, de marbre, a Diaz Pintado. Tanmateix, la columna i el collarí que l'abraça són els originals de Benlliure, amb quatre escenes de les obres més populars del dramaturg: "Si a mi me feren ministre..." (La Xala), "Solta'm que et mate..." (Matasiete, espantaocho) "Crides a ta mare" (Deu, dèneu i noranta) i "Una gotera que tinc..." (L'escaleta del dimoni). En ser-hi al davant podem llegir un fragment de l'Escena II de Barraca en el Cabanyal.