Hotel Pol

Comarca:Andorra
Coordenades: 42.465428, 1.491443

Aquest hotel fou fundat els anys trenta del segle passat per Maria Rosa Pol i Amadeu Piqueras. L'actual edifici, de 800 metres quadrats de superfície, té set plantes i està inclòs dins la unitat d'actuació de sòl urbà consolidat i classificada com a zona urbana contínua d'intensitat 1, on s'hi pot construir amb més alçada. Fou edificat als anys setanta sobre el solar que ocupava l'antic i es va tancar a finals de segle amb la mort dels propietaris i l'endeutament del seu fill.  L'hotel tenia 70 habitacions i és una part de la història d'Andorra. Abans de la seva mort, Maria Rosa Pol havia mantingut reunions amb la possibilitat que l'edifici es convertís en un centre sociosanitari o en una residència per estudiants tot aprofitant que només cal travessar el carrer per anar a la Universitat d'Andorra. Després del febrer de 1939, s'hi allotjà uns dies Joaquim Amat-Piniella arran de fugir de la victòria franquista a Catalunya. També hi residí el setembre de 1945, abans no s'instal·lés al pis del seu cunyat a la casa Ribas, veïna de l'hotel, on redactà K. L. Reich. Davant de l'edifici, hi escau la lectura d'un fragment d'entrevista que li va fer Montserrat Roig en què explica una trifulca amb un travelxec i un fragment d'Entre el torb i la Gestapo, de Francesc Viadiu, que narra un dels molts episodis de què fou escenari l'hotel en els anys quaranta.