Plaça de Dalt

Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.666680, 3.073568

En el moment de la conquesta cristiana, les terres de Maria integraven el districte islàmic de Murûh. En el repartiment, va recaure en la part del comte d'Empúries. Tot i que Maria no participà, mitjan segle XVII, de forma generalitzada en les lluites que mantingué el municipi de Santa Margalida contra el comte Mal, alguns mariers, com Joan Font Roig i Antoni Quetgles —Poll—— hi prengueren part a favor del municipi. Joan Font i Roig, jurat de la vila de Santa Margalida fou assassinat pels homes del comte. Antoni Quetgles, un bandoler, fou un dels qui agrediren el batle del comte. Al segle XVI, el nucli de cases disperses als voltants de plaça, Son Mas, ses Corbades i començament del carrer Major, d'una vintena, amb un centenar de veïns aproximadament configuraren el naixement del poble, de manera que va caldrà construir una capella. Al segle XVIII, el fort increment de la població obligà a l'ampliació de l'església i la vicaria. El municipi de Maria de la Salut va aparèixer el segle XIX en segregar-se de Santa Margalida.

A la plaça podem llegir un fragment d'El comte Mal, de Guillem Colom i un passatge de l'inici de l'acció de Com una vella cançó, de Joan Mas i Vives.