Farmàcia Vidal

Municipi:Santanyí
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.353971, 3.128577

Aquesta farmàcia va ser fundada el 1873 per Bernat Vidal Coves. El 1912, el fill, Guillem Vidal Escales, pare de Bernat Vidal, hi va dur a terme una reforma en el gust modernista de l'època, que encara avui es manté i dóna un especial personalitat a l'establiment. Bernat Vidal i Tomàs se'n féu càrrec el 1943. A la rebotiga, s'hi varen fer famoses tertúlies que tingueren una incidència formativa ben especial en noves generacions d'escriptors i artistes, tal com documenten els textos de Manuel Sanchis Guarner i d'Antoni Vidal Ferrando que hi podem llegir en ser-hi al davant.