Portet del Perelló

Municipi:Sueca
Comarca:Ribera Baixa
Coordenades: 39.278532, -0.275853

Els orígens del Perelló estan lligats a la pesca i a la regulació dels nivells de les aigües de l'albufera per al cultiu de l'arròs. El primer nucli de població es va conformar gràcies als pescadors de l'Albufera, que van aixecar barraques  i altres habitatges entre el mar i el canal. Sobre traça natural o no de la desembocadura del Perelló no hi ha acord. El Perelló, en el marge dret del canal o gola, se situa a 3 metres sota el nivell del mar, envoltat pel Parc Natural de l'Albufera. En el canal unes comportes regulen el nivell de les aigües en l'Albufera, d'acord amb les necessitats agrícoles, i per impedir que en dies de mar gruixuda hi puguin penetrar les aigües salades. Pel nord limita amb El Perellonet, pedania pertanyent al terme municipal de València que s'alça en el marge esquerre del canal. El cert és que fins al 1971 en què va ser construït el portet, aquesta desembocadura que popularment es coneixia com a gola, s'aterrava amb els temporals de llevant.  va ser oberta al mar per fer possible el conreu de l'arròs. El topònim possiblement està lligat al buidatge de les aigües dels arrossars, ja que d'aquesta acció se'n deia entre els llauradors la "perellonà". Situats en algun punt del port podem llegir un poema de Vicent Andrés Estellés que en parla i un altre de Marc Granell que va dedicar a les barques de pesca que hi reposaven.