Casa Matutano

Comarca:Plana Alta
Coordenades: 39.987209, -0.036383

Al número 25 del carrer Cavallers, a la Casa Matutano, hi ha una placa ceràmica que recorda que el 2 de desembre de 1932, s'hi aprovaren les conegudes com a Normes de Castelló, que acceptaven el marc general de la normativització de Pompeu Fabra. L'octubre de 1932, Gaietà Huguet  proposà a la Societat Castellonenca de Cultura la redacció d'unes normes ortogràfiques. L'encàrrec el rebé d'Adolf Pizcueta, amb la connivència d'altres escriptors agrupats al voltant d'El Camí. Carles Salvador fou convidat a participar en la redacció i a preparar un vocabulari ortogràfic ajustat a les futures normes. Una vegada aconseguit l'acord, es tractava de recollir el màxim d'adhesions d'entitats, publicacions i personalitats del món cultural valencià. Els fulls on s'estampaven les signatures s'encapçalaven amb el text «Acceptem les Bases ortogràfiques i el Vocabulari que integra este quadern», i la data simbòlica elegida fou la del 21 de desembre de 1932. Aquest text és el conservat actualment a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu i fou elaborat per Lluís Revest. Ara bé, la redacció definitiva de les Normes, tal com es publicaren al Vocabulari Ortogràfic, fou obra de Lluís Revest i Carles Salvador, i no estigué enllestida fins a finals de febrer de 1933. Al davant de l'edifici podem llegir diferents textos que estan relacionats amb l'acord. Així, dos de Pompeu Fabra adreçats als activistes i filòlegs valencians en dos moments clau, el 1918 i 1930.  Un d'Enric Soler Godes, deixeble de Fabra i un segon de Manuel Sanchis Guarner i, finalment,  ens servirem d'un fragment d'Això és llarg de contar, de Josep Franco que recrea una visita real que es va produir en el moment de l'acord lingüístic.