Plaça del Torrejo

Municipi:Benidorm
Comarca:Marina Baixa
Coordenades: 38.534967, -0.129719

Del segle XIX daten les primeres i tímides aventures turístiques de Benidorm com ara la inauguració del Balneario de la Virgen del Sufragio. El 1857 ja hi havia 3.720 habitants. Van millorar les comunicacions amb Alacant i amb Madrid (amb el trenet de la Marina el 1914, la construcció de la carretera València-Alacant i la construcció del ferrocarril Alacant-Madrid). La marina mercant entrava en crisi amb la pèrdua de les darreres colònies d'ultramar i el negoci del vi i la pansa entrà en una forta davallada a causa de la fil·loxera. El 1956, l'ajuntament aprovava el primer PGOU (Pla General d'Ordenació Urbana) de la vila amb vista a crear una ciutat concebuda per a l'oci turístic a base de carrers ben traçats i àmplies avingudes seguint la configuració de les platges. A partir d'aleshores, el sector serveis originat pel turisme es va convertir des  en la base de la prosperitat de la ciutat. Vicent Andrés Estellés fou un turista d'aquelles primeres tongades de visitants quan encara tot era més enraonat i va dedicar poemes a la ciutat, entre ells el sonet que podem llegir en aquest punt on es construïren els primers apartaments del que després esdevingué la gran megalòpoli turística.