Muralles

Municipi:Dénia
Comarca:Marina Alta
Coordenades: 38.843337, 0.108901

Les muralles són un dels elements que defineix la topografia històrica del nucli urbà. Als seus vessants s'han descobert restes d'habitacles i fortificacions de la Diannium romana. El seu disseny es remunta a època islàmica, entre els segles XI i XII. De llavors ençà, distintes reformes es reflecteixen en la seva arquitectura. Destaquem les d'època almohade, la construcció de la Torre Roja i la Torre del Consell al S. XV, els baluards i altres sistemes defensius d'estil renaixentista, així com la reedificació del Palau del Governador, als segles XVI i XVII, sota els auspicis del Duc de Lerma, Marqués de Dénia. Davant dels panys que corresponen a l'època almohade podem llegir la versió de poemes d'Abu-l-Salt de Dènia, 1067-1134 en versió de Josep Piera.