Les Sitges

Municipi:Burjassot
Coordenades: 39.509086, -0.411926

Les Sitges són un conjunt de dipòsits destinats a emmagatzemar blat  per al consum dels habitants de València i poblacions dels voltants. Durant el segle xvi la ciutat sofrí problemes d'abastiment de blat a causa del dèficit de les collites al Regne de València i també de les Castella i Aragó. L'alternativa fou potenciar la importació de blat sicilià per via marítima, però les grans quantitats que arribaven al Grau no podien guardar-se en les tradicionals botigues o magatzems. Per això, el 1573 es decidí construir tres sitges per allotjar-hi el cereal i per tant disposar d'una reserva en cas de necessitat. La localització elegida fou el tossal calcari prop de Burjassot. Un poema de Vicent Andrés Estellés, que s'hi refereix, hi serà de bon llegir.