Forn de la Trabucà

Municipi:Burjassot
Coordenades: 39.508033, -0.409829

Aquest forn es troba al xamfrà del carrer del Tramvia i Emília Garcia. Aquí hi va morir d'una trabucada l'avi matern del poeta, conegut amb el sobrenom del Nadalet, quan s'interposà entre dos familiars que discutien per temes d'herència. Des d'aleshores la família prohibia d'anar a comprar-hi el pa. En ser-hi al davant podem llegir un text memorialístic que s'hi refereix i un poema sobre l'ofici dels forners de Vicent Andrés Estellés