Plaça de la Bassa

Municipi:Xàtiva
Comarca:Costera
Coordenades: 38.988884, -0.524183

El nom d'aquesta plaça prové dels dos grans safareigs públics que hi havia. Tenien tres dolls, el central circular i en el centre de la bassa hi havia una tassa semiesfèrica de marbre de Buixcarró, que avui es troba en el jardí central de la plaça de la Seu. La bassa substituí, en la primera part del segle XIX uns banys àrabs i, arran de les reformes que es feren a la plaça a la dècada dels setanta del segle passat quedà en bona part soterrada. La font amb quatre brocs d'aigua, que es feia servir també d'abeurador, fou desmuntada i traslladada a la plaça del Trinquet. Aquesta plaça separava les muralles de la ciutat del barri de la Mercè i en la seva banda superior hi havia la Caserna Nova, del segle XVIII. En qualsevol punt de la plaça farà de bon llegir un fragment d'Heretaràs la terra, de Toni Cucarella que tracta críticament les transformacions que s'hi han fet.