Plaça Major

Municipi:Canals
Comarca:Costera
Coordenades: 38.959686, -0.586009

En aquesta plaça de forma triangular i presidida per l'església de Sant Antoni abat, cada any a primers e gener s'hi encén la foguera més gran del món (almenys en la trama urbana) en honor del sant. La tradició sembla que arranca del segle XVIII després d'un gran terratrèmol (1748) en les festivitats de Sant Antoni i també la dels Parells que es venien celebrant des de l'edat mitjana, la vila adquireix el costum de cremar una foguera com a acte d'ofrena al Patró. L'inici de la tradició es considera com a ofrena d'acció de gràcies a Sant Antoni per protegir al poble de Canals. Curiosament, a Canals no va haver-hi cap desgràcia, i els canalins consideren que Sant Antoni els havia protegit del perill, convertint-lo a partir d'aleshores en el seu venerat patró. Tot i això altres autors pensen que l'origen podria se anterior, concretament del segle XVII i fruït de les celebracions posteriors a la segregació del municipi respecte de la ciutat de Xàtiva. Per saber el detalls de la foguera podem servir-nos de la lectura d'un text de Toni Cucarella.