Hort de Motxo

Municipi:Elx
Coordenades: 38.261152, -0.685973

En el que queda d'aquest hort, hi ha la casa familiar de Gaspar Jaén Urban. Aquí hi va viure moltes experiències d'aquelles que marquen per a la vida  que amb el temps han anat farcint la seva obra poètica. El 2004, l'Ajuntament dictà desallotjament del seu pare de la propietat. Posteriorment, va rehabilitar la casa i, entre altres entitats, l'ha convertit en la seu de la Integra-T (Associació de Discapacitats límit i lleugers). Per recuperar la memòria de quan l'Hort de Motxo era una peça de ruralia d'aquest Elx que s'ha anat engrandint i urbanitzant podem llegir un fragment de memòria de Gaspar Jaén publicat en el seu blog el 2013. També faran aquesta funció diversos poemes que fan referència al palmerar, l'hort i la casa que va acollir la família Jaén, en definitiva, un paradís perdut.