Museu de la Festa

Municipi:Elx
Coordenades: 38.267020, -0.698728

Aquest museu municipal va ser inaugurat el 1997. Nasqué com un mitjà d'informar en l'espai i en el temps part de la màgia que envolta la Festa i per donar-la a conèixer als que visiten la ciutat al llarg de l'any. Té dues sales: una estàtica, merament expositiva, on es recull una mica de la tradició escènica que envolta el Misteri, com poden ser cartells, maquetes, corones, vestidures, guitarres..., i una altra més dinàmica, on les noves tecnologies utilitzades, combinen tant imatges visuals com olors i sons típics de "la Festa", per reviure en una visita al museu tota l'emotivitat que comporta cada representació. Una part del museu està localitzat en la que va ser l'ermita de Sant Sebastià, de principis del segle XV, així mateix molt lligada al drama assumpcionista i restaurada amb motiu de la creació del museu. En una de les ales del museu podem servir-nos d'un text Gaspar Jaén Urban  en què fa una breu exposició sobre el nom del drama i un altre de Joan Garí que descriu com va viure ell les prèvies al Museu de la Festa.