Capella

Municipi:Peníscola
Coordenades: 40.358807, 0.407872

El conjunt interior del castell està repartit en dues plantes. La planta inferior té diferents estances d'ús militar distribuïdes al voltant d'un espai central cobert (el pati d'armes és al pis superior): dependències per al cos de guàrdia, cisterna, cavallerisses, celler, habitacles, magatzem (conegut com a sala del Conclave), presó i sala d'armes. Serà la sala del Conclave un bon lloc per a fer reviure els diàlegs de l'escena 6 de l'Acte I de Pluja seca, de Jaume Cabré, en què els tres cardenals que resten del col·legi cardenalici creat per Benet XIII polemitzen i intriguen sobre qui ha de ser el nou Papa.