Castell

Municipi:Biar
Coordenades: 38.631035, -0.765330

Aquest castell no va començar a tenir rellevància fins que Jaume el  setembre de 1244. L'edifici es compon de dues parts. D'una banda, un recinte amb quatre torres semicirculars en els seus cantons, i per l'altra, un espai amb quatre estructures cúbiques i la torre de l'homenatge. Aquestes torres i altres estructures constitueixen les defenses bàsiques del castell, així com la seva posició elevada en un puig rocós, la seva proliferació de petites obertures en els seus murs i la seva rematada de merlets.  La torre de l'homenatge, del segle XII, de planta quadrangular, és la part més destacada del conjunt arquitectònic i arriba a una alçada de deu i set metres. Un dels aspectes més destacats de l'edifici són les distintes cobertes utilitzades en els tres nivells de la torre de l'homenatge. En la planta inferior, s'utilitza la denominada volta de canó  i en la resta dels nivells, segon i tercer, es resolen amb l'anomenada planta nervada de clara reminiscència hispanoàrab. De dalt estant de la torre de l'homenatge podem llegir el passatge de la Crònica de Jaume I en què es narra la negociació de Biar per posar-se sota el domini de don Joan Manuel de Borgonya.