El Masset

Comarca:Alt Maestrat
Coordenades: 40.423174, -0.253741

El Maset és un raval de la part medieval de Vilafranca, a cavall entre el barranc dels Teuladells i el de la Foç. En aquest punt el 2002, Joan Garí s'hi comprà una casa de tres plantes que ha convertit en el seu refugi quan no és a les terres de la Plana. Tenint a la vista "la casa", el vell casalot podem llegir diferents anotacions del dietari Senyals de fum que hi fan referència.