Plaça de l'Església

Municipi:Albocàsser
Comarca:Alt Maestrat
Coordenades: 40.357957, 0.024163

Al costat del desaparegut castell, a la part més elevada de la població, es va construir una església gòtica, la qual fou reformada a les darreries del segle XIV. El deteriorament del temple i el canvi de gust incidiren en la construcció d'un nou temple el 1698. Les obres finalitzaren el 1704, però el 1716 encara continuava la construcció del campanar i les sagristies. L'orgue es va muntar el 1734, obra dels germans Turull, naturals de Morella. La façana és un gran mur rectangular de carreus, amb una cornisa recta, rematada per una petita espadanya en el centre i boles als laterals. La portada, centrada en aquest frontis, consta de dos cossos, on l'inferior presenta una obertura d'arc de llinda motllurat, flanquejada per quatre pilastres toscanes, dos i dos, amb el fust rebaixat, que suporten un entaulament on sota la cornisa hi ha decoració de dentells; i per damunt, al segon cos, una fornícula coberta amb volta de canó amb el sant titular, flanquejada per pilastres i coronada per un frontó amb arc d'inflexió, rematat en els costats per pinacles en forma de ceba. En ser-hi al davant ens podem servir com a lectura del poema que dedicà a la vila Vicent Andrés Estellés i de la crònica de la visita que hi féu Josep Maria Espinàs.