Portal de Valldigna

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.477538, -0.378575

El Portal de Valldigna, que data de per volts d'inicis del segle XV, separava la ciutat cristiana de la moreria. Prengué el nom del monestir de la Valldigna, la casa de l'abat del qual es trobava davant del portal. S'obrí sobre la muralla àrab del segle XI. És un arc de mig punt, de carreu, amb un lleuger avanç en les impostes. Fou restaurat el 1965. En el portal, hi ha una reproducció del retaule original que allí va existir, dedicat a la Mare de Déu i que fou col·locat l'any 1589. Representa el rei Jaume el Just en l'acte de fundació del monestir de la Valldigna, que va atorgar a l'abat de Santes Creus, amb una inscripció que acompanya la imatge i que diu "Aquesta vall per a la vostra causa".

A tocar d'aquest portal, es va instal·lar la primera impremta del Regne de València i de tota la península, per part del mestre impressor Lambert Palmart, en la qual l'any 1474 es va imprimir el primer llibre escrit en català: Les obres o trobes davall scrites les quals tracten de lahors de la sacratíssima Verge Maria (Trobes en llaors de la Verge Maria). També, junt al portal, va tenir lloc el succés viscut per fra Joan Gilabert Jofré, interposant-se a la caça i l'apedregament d'un dement, després del qual i canviant el seu sermó quaresmal, va propiciar que el 9 d'abril de 1409 es posaren els fonaments del primer manicomi del món que fou conegut per l'Hospital dels folls i dels ignocents. Just al pas del portal podem servir-nos de la lectura d'un text de Joan Francesc Mira en què es planteja la degradació que amb els anys ha anat patint el barri del Carme i un altre de Toni Sabater que desgana les relacions de personatges famosos amb el tramat de carrers que configuren aquesta part del barri del Carme.