Almodí

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.476506, -0.373604

L'Almodí es construí sobre una part de l'antic alcàsser  islàmic, i al costat d'un dels accessos romans a la ciutat, segurament en els anys immediatament posteriors a la reconquesta, amb la finalitat d'emmagatzemar i vendre el blat. Originàriament devia tenir una mida més reduïda i es va anar ampliant durant els segles XV i XVI fins a adquirir l'aspecte actual. El porxo es construí durant la primera meitat del segle XVI, imitant l'esquema d'una serliana, però amb un llenguatge gòtic. A finals del segle XV, l'Almodí passà a dependre del Consell Municipal de la ciutat, encarregat a partir d'aleshores del subministrament de blat, amb una reglamentació rígida, amb funcionaris públics encarregats d'organitzar aquest abastiment i comerç.

Cap al 1571  s'hi va col·locar un nou paviment amb l'escut de la ciutat, i anaren fent-s'hi reformes que alteraren el seu aspecte original. Durant el segle XVII fou quan es pintaren les pintures murals al temple que ocupen tres murs de l'interior. Tenen una temàtica relacionada amb l'entrada de blat, els patrons dels gremis presents en el funcionament de l'almodí i altres aspectes socials i religiosos de l'època. L'any 1993 començà la seva restauració que va treure a la llum el porxo de tres arcs que dona a la plaça de Sant Lluís Bertran.  Des de 1996 funciona com a sala d'exposicions, continuant així amb la línia de permanent utilitat civil que li ha caracteritzat al llarg de la seua història. Hi podem llegir una anotació del dietari de Pere Joan Porcar sobre el seu funcionament, un text molt informatiu de Joan Francesc Mira i un fragment de la novel·la Noruega, de Rafa Lahuerta.