Carrer dels Manyans

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.473082, -0.376701

En aquest carrer hi hagué la impremta de Joan Timoneda, autor dramàtic i, sobretot, arranjador i refonedor. Assoliren fama els seus reculls de contes, anècdotes i cançoners. Va ser l'autor dels únics actes sacramentals en llengua catalana: L'església militant i el Castell d'Emaús. Com a escriptor i editor fou molt sensible a les tendències i les novetats literàries del seu temps, i procurà de connectar amb els gustos del gran públic. Podem llegir un dels poemes "So qui so..." musicat per Raimon i un fragment d'El justícia, Joan Torró, en què el protagonista, que ha fet una regressió de 400 anys enrere, pot visitar la llibreria Timoneda en el carrer dels Manyans i en recrear-ne l'ambient.