Teatre Principal

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.470411, -0.374377

El Teatre Principal va sorgir per iniciativa de l'Hospital General com a mitjà per a obtenir uns ingressos per a la seva activitat principal. Va substituir l'arcaica Botiga de la Balda, que junt amb el Corral de l'Olivera havien estat els dos locals teatrals tradicionals de la ciutat. Els plànols, de 1774, eren de l'arquitecte i escenògraf italià Felip Fontana per a la construcció d'un teatre al solar del Corral de l'Olivera. Evidentment, el projecte va haver de ser revisat, atès que la ubicació era diferent. El projecte reformat va ser obra de Cristòfol Sales i Salvador Escrich. Les obres es van iniciar el 1808 sota la direcció de l'arquitecte Joan Marzo. El 24 de juliol de 1832, i amb el teatre inacabat, s'hi va oferir la primera funció. L'obra es va concloure el 1854 amb l'acabament de la façana principal al carrer de les Barques, obra de l'arquitecte José Zacarías Camaña, sobre plànols de Sebastià Monleón. La façana està dividida en tres cossos verticals, els dels extrems amb balcons i òculs  semicirculars. El cos central, amb quatre columnes, disposa de tres balcons coronats per tres finestres rectangulars. El conjunt es remata amb l'escut d'armes de la Diputació de València. Entre moltes altres efemérides artístiques, en aquest teatre fou on Raimon va donar el primer gran recital a València el 1963, per aquest motiu será escaient llegir-hi dos poemes de Lluís Alpera que hi fan referència.