Plaça de l'Ajuntament

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.469830, -0.376784

El convent de Sant Francesc de València era un monestir franciscà que es trobava en el que és l'actual Plaça de l'Ajuntament. El 1891 es va realitzar la demolició total d'aquest cenobi, donant pas a un enorme espai obert. Aquella gran plaça s'anomenà Plaça de Sant Francesc, després, successivament, seria Plaça d'Emilio Castelar, del Caudillo, del País Valencià i, actualment, Plaça de l'Ajuntament.

L'origen d'aquest convent el trobem en temps de Jaume I. La màxima esplendor del monestir se situà entre els segles XIV i XVII, quan era dels més importants de la ciutat, trobant-se ja dins del nou recinte emmurallat després de l'ampliació urbana de Pere el Cerimoniós. En ell habità Francesc Eiximenis i quan morí, fou aquí on quedaren bona part dels seus llibres i manuscrits. Precisament el llibre Regimen de la cosa pública, dedicat als Jurats de la ciutat i que tracta sobre consells per al bon govern els fou lliurat quan Eiximenis vingué a València el 1383. En podem llegir un fragment en qualsevol punt de la plaça. També ens servirem d'un text de Josep Pla, un fragment del conte "Retorn", de Beatriu Civera, d'un de Fuster que parla de quan van cremar-lo en falla, un text descriptiu de Llorenç Millo i una anotació de dietari de Toni Mollà.