El Parterre i la Glorieta

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.472675, -0.369264

El Parterre és un conjunt de jardins situats a la plaça d'Alfons el Magnànim i a tocar, davant per davant mirant cap a mar, hi ha la Gloieta. El Parterre va ser creat el 1850 amb la plantació d'arbres (metrosideros, magnolis, palmeres, araucàries...) que procedien del jardí del palau arquebisbal de la ciutat. El 1857 sorgí la idea d'alçar-hi un monument en honor al rei En Jaume arran de commemorar-se el sisè centenari de la seva mort. No fou fins al 1891 que hi va instal·lada l'escultura obra d'Agapit Vallmitjana. Arran d'aquest fet, Jacint Verdaguer li dedicà un sonet innovador en la forma i fundacional en el sentit històric. Tanmateix, farà de bon llegir la versió que Josep Piera féu de poemes d'Ibn Halsa (¿de València?, segles XI-XII?), Ibn Tàhir (¿de València?, segles XI-XII), que tracten de la recuperació de València pels almoràvits, després que la ciutat fos abandonada per Ximena, la viuda del Cid, i la resta dels cristians; els d'Ibn Amira al-Makhzumí (Alzira, 1184/86-Tunis, 1251 o 1258) i d'Ibn Al-Abbar (València, 1199-Tunis, 1260) que donen l'altra cara de la moneda de la conquesta de València per part del Cid i de Jaume I.  També hi escauen les lectures de versos de Constatí Llombart, Teodor Llorente, Josep Carner Ribalta i Vicent Andrés Estellés a l'hora que una prosa descriptiva de Joan Francesc Mira. Pel que fa a la Glorieta ens servirem d'un text de Llorenç Millo sobre el Portal de Mar.