Casa de Teodor Llorente

Municipi:València
Comarca:València
Coordenades: 39.476953, -0.371472

La plaça està centrada per una escultura dedicada a Josep Ribera, obra de Marià Benlliure. La casa on s'instal·là Llorente amb la seva dona després de casar-se està situada en la banda nord. Va ser construïda el 1881 en l'eixample cap al riu Túria un cop enderrocades les muralles. Aquí fou on s'estajà Verdaguer quan vingué a València aquell any. Per això, a banda de llegir el poema de Llorente excelsant la vida podem també servir-nos d'una carta de Verdaguer rememorant tots els béns que trobà en l'acollida que li feren els amics valencians, el retrat que de Llorente féu Azorín, un poema de Vicent Andrés Estellés dedicat a Ribera i, finalment, un text de Llorenç Millo que descriu la importància patrimonial de la plaça.