Torre de ses Puntes

Municipi:Manacor
Comarca:Mallorca
Coordenades: 39.566797, 3.205653

La torre de ses Puntes és una casa fortificada medieval, datada en el segle XIV. Actualment està englobada dins de l'àrea urbana de la ciutat, però antigament quedava fora del nucli urbà, com una casa de possessió. El nom respon a la rematada de merlets, que li donen una imatge característica. Altres elements que hi destaquen són el portal d'accés de mig punt, adovellat i aixecat sobre cinc escalons, dues finestres geminades en el primer pis i una finestra quadrangular amb ampit a la planta baixa, a la dreta del portal; alguns contraforts reforcen l'estructura. La sala principal, en el primer pis, té planta rectangular. L'edifici va ser restaurat l'any 1985 i actualment serveix de sala d'exposicions.

A Bubotes, d'Antoni Mus, tracta de dos germans de llet que, per qüestions ideològiques durant la Guerra Civil s'enfronten. Al germà pobre, sobrevingut a Retana perquè sa mare fa de dida de Martí, li toca es salt de s'Aigo. El fragment que proposem llegir és el monòleg en què Joan, republicà de mena, diu al seu "germà" de llet que malgrat tot fins que el faci matar es salt serà seu perquè estima allò que li uneix, la possessió de Retana. També hi escau de llegir un passatge de L'illa de les Tres Taronges, de Jaume Fuster en què fabula, a l'estil tolkinià, l'arribada d'una expedició al Manacor medieval, i dos fragments d'El rei de la selva, de Gabriel Galmés que s'hi localitzen.