Pisos Bertrand

Coordenades: 41.379332, 2.047950
Aquests pisos, tot un símbol del creixement industrial de Sant Feliu i una icona històrica de la ciutat, van construir-se el 1925, sota el patronatge d'Eusebi Bertrand, el propietari de Can Corrons, nom popular de la Fàbrica Bertrand, del ram del tèxtil. Són pisos molt innovadors per a l'època, amb escales i celoberts a la intempèrie. Els sostres són molt originals, en forma de llom de ceba. La iniciativa sorgeix a causa dels habituals problemes d'habitatge de la ingent massa proletària que treballa en l'establiment del seu patronatge. Tot just s'acaba la guerra, l'arquitecte Jujol completa amb un arc l'entrada central dels diversos edificis del seu conjunt. El seu color gris opac segella el caràcter manxesterià de les inquietuds fabrils d'aquell període industrial. Agustí Vilar (Sant Feliu de Llobregat, 1955) els descriu en un poema en què els equiparà a la catedral del proletariat.