Bar del Centro

Municipi:Formentera
Comarca:Formentera
Coordenades: 38.705247, 1.428530

Durant els segles XVIII i XIX, els pobladors formenterers s'anaren repartint de manera homogènia al llarg del territori. Construïen cases aïllades dins les porcions de terra que se'ls havien proporcionat. No és fins al final del XIX i l'inici del XX quan es comencen a consolidar, d'una manera més clara, nuclis d'habitatges entorn de les principals esglésies i dels seus camins d'accés. D'aquesta manera, les construccions començaren a planificar-se alineades amb els antics camins, que acabarien convertint-se en els principals carrers dels nuclis. Aquest fet implicava canvis en les orientacions tradicionals, que en els habitatges rurals era sempre cap al sud o el sud-est. Els nous edificis de les dècades de 1920 i 1930, orientats sempre cap als vials d'accés, es caracteritzaven per tenir les obertures més grans i decorades amb sanefes que moltes vegades es pintaven amb colors com blau o marró. Són exemples representatius d'aquesta època el Bar Centro, la Fonda Plater o can Manolo. Un fragment del dietari de Josep Marí ens pot servir de lectura en la primera de les cases esmentades.