Figuera de na Blanca des Ferrer

Municipi:Formentera
Comarca:Formentera
Coordenades: 38.703147, 1.428640

Aquesta figuera singular i monumental queda prop de Sant Francesc de Formentera. També és coneguda com d'en Joanet o d'en Plater. Té més de cent estalons que suporten el seu brancatge i deu ser una de les més grans del món. Darrerament, l'envelliment i les nombroses visites que rep, que comporten l'enduriment del sòl que l'envolta, l'han sumit en un procés de malaltia que els tècnics procuren aturar per evitar la seua mort. També és coneguda com na Blanca d'en  Ferrer. Sota el seu magnífic paraigua podem llegir uns fragments de Joan Colomines i Josep Marí que s'hi refereixen.