Ca na Costa

Municipi:Formentera
Comarca:Formentera
Coordenades: 38.726522, 1.445766

El sepulcre megalític de ca na Costa es troba a les rodalies de la zona turística des Pujols, ubicat en el punt més alt de la petita llengua de terra que, a manera de península, penetra per l'oest en l'estany Pudent. Fou erigit, i no de manera casual, en el punt més alt de la zona, a només 5 m sobre el nivell de la mar, dominant un ampli panorama. El seu descobriment el 1974 va tenir lloc gràcies a la informació proporcionada per Manuel Sorà Boned, qui comunicà al director del Museu Arqueològic l'existència d'uns vestigis del que suposava un habitatge de la cultura d'El Argar.

L'estructura exterior es troba formada per tres elements circulars: un primer mur —de quatre fileres superposades en el sector S-W i de tres a la resta del mur— compost per pedres de grandària petita i mitjana travades amb terra, que envolta els ortostats i els serveix de suport i acaba a ambdós costats de l'extrem oest, a l'altura de la meitat del corredor. El segon el constitueixen vint-i-dos ortostats de grandària mitjana, col·locats radialment, dels quals només es conserven setze in situ, encaixats igualment en solcs tallats a la roca, com s'evidencia en el lloc que ocupaven els quatre que falten, i disposats amb una separació regular i quasi simètrica. Els espais entre els radials són reblats de pedres de petita grandària que, per tal de fer-los més sòlids, són assegurats per una llosa plana a la seua part exterior. Finalment, un tercer mur, a manera de plataforma, envolta el conjunt. Un text i un poema de Joan Colomines i un altre de Jean Serra ens hi poden servir de lectura.