Es Freus

Municipi:Formentera
Comarca:Formentera
Coordenades: 38.816565, 1.416627

Es Freus és l'estret existent entre les illes d'Eivissa i Formentera, constituït per diversos passos separats per illots (d'en Caragoler, des Penjats, de Porcs i s'Espalmador) entre la Punta de ses Portes, a Eivissa, i la des Trucadors a Formentera.  La distància total, entre la punta meridional d'Eivissa i l'illa de s'Espalmador, és de 6,3 km. És el pas obligat entre el port d' Eivissa i el de la Savina a Formentera, o d'Eivissa cap a ponent. El nom prové del llatí fretu, que significa "estret". Tota la zona forma part de la reserva marina Parc Natural de Ses Salines. Els grans temporals, especialment de ponent i gregal, converteixen es Freus en un pas de navegació difícil i motiva la incomunicació de Formentera en algunes èpoques de l'any. Ens servirem com a lectures d'uns fragments de Les illes, de Josep Pla i Formentera, de Joan Colomines que recreen com van veure aquests paratges en dos moments cronològicament distants i en el cas del primer sense els canvis urbanístics que sí va constatar el segon.