Les badies

Comarca:Eivissa
Coordenades: 38.983870, 1.529672

Les contemplarem del Puig de Santa Eulària estant, la de Portmany i la d'Eivissa compreses al sud-oest per les muntanyes de Sant Josep i al nord-est pel conjunt format per es Amunts i els turons de Santa Eulària. Unes petites elevacions a l'extrem sud de l'illa tenen per conseqüència l'aparició d'un altre pla sedimentari parcialment omplert que dóna una zona d'aiguamolls convertits per l'home en Ses Salines i que entra en contacte amb el Pla de Vila per la zona de Platja d'en Bossa.  La lectura d'un text de Josep Pla ens pot servir de referència de com han canviat els paisatges de l'illa amb poques dècades.