Casa del Puig de can Pere Toni

Comarca:Eivissa
Coordenades: 38.949307, 1.325692

Francesc Parcerisas va començar anar a Eivissa cap al 1964 i va viure de manera continuada a la casa del Puig de can Pere Toni entre 1972 i 1979. Allí, doncs hi va escriure una part substancial de la seva obra, la més experimental. Conjuntament amb Antoni Marí elaboraren Ombra i llum, l'estiu de 1977. Hi podem llegir diferents mostres poètics relacionades amb el lloc.