Es Castell

Municipi:Eivissa
Comarca:Eivissa
Coordenades: 38.906416, 1.435901

És l'edificació que culmina el puig de Vila, e 82 metres d'altura. Fins a la construcció de les murades renaixentistes es tractava d'un veritable castell i es diferenciava clarament de l'Almudaina, juxtaposada a ponent. Algunes intervencions arqueològiques d'urgència portades a terme els anys 1988 i 1989 amb motiu d'unes reformes del castell i de l'Almudaina es dedueix la possibilitat que alguns edificis, importants i segurament públics, s'instal·lessin a la part que devia correspondre a l'Almudaina medieval. En qualsevol punt del recinte tenint una bona panoràmica, hi podem llegir dos textos de ben diferent textura: un fragment de la Crònica, de Ramon Muntaner, referit a la conquesta de l'illa, dues descripcions de Josep Pla i Marià Villangómez i una cançó popular que va popularitzar el grup UC.