Baluard de Santa Llúcia

Municipi:Eivissa
Comarca:Eivissa
Coordenades: 38.908367, 1.438729

La nova fortificació de finals del segle XVI va transformar el perfil de la ciutat medieval i la perspectiva esglaonada pel vessant est: els baluards de Santa Tecla i de Santa Llúcia, i l'espai urbà emmurallat va quedar molt ampliat. Apareixen nous centres religiosos al llarg dels segles XVI i XVII: el convent de dominics i la casa de la Companyia de Jesús, el convent de clausura de les monges tancades. En el segle XVIII, es desenvoluparan noves construccions militars, seguint el projecte del francès Simon Poulet. En el baluard de Santa Llúcia, hi podem llegir dos poemes de l'intermedi d'Els dies, de Marià Villangómez dedicats a la noia Tur, de família republicana, a qui va veure per darrera vegada ací. Ella, després, es casà a València, sembla que el poeta no l'oblidà mai. També hi escau la lectura de fragments del poema que Villangómez dedicà a aquest baluard.