Puig des Molins. Arqueologia

Municipi:Eivissa
Comarca:Eivissa
Coordenades: 38.906857, 1.429503

La necròpolis més important d'Eivissa com a jaciment arqueològic  és la que es va trobar al Puig des Molins. Es tracta d'una sèrie de coves a les quals es descendia per una obertura que estava tancada amb lloses. A dins estaven els sarcòfags. Els enterraments són d'inhumació o de cremació, depenent de l'època en què foren ocupats. De vegades, els cadàvers estaven coberts simplement per unes plaques. Tota el vessant de la muntanya denominada Puig des Molins es troba perforada per aquestes petites coves col·lectives, en què s'ha arribat a trobar entre 4 i 5 mil hipogeus. S'hi han trobat paraments amb centenars de figures de fang bullit. Algunes en són representacions del mateix difunt i d'altres són de divinitats protectores i d'animals sagrats. Les representacions divines es refereixen quasi sempre a Demèter i Core. Aquestes dees reberen adoració en tota la Mediterrània cap a la segona meitat del segle v aC. En diferents punts del recorregut que hi fem i en funció de les referències que hi dediquen els textos podem llegir: una crònica de fa més de cent anys de Francesc Vilàs Gómez; un sonet de Marià Villangómez; dos poemes de Josep Maria Llompart; el de la la secció III de la suite que Josep Marí que descriu una visió nocturna de la ciutat d'Eivissa; el record de Jean Serra quan hi puja amb l'àvia a collir tàperes i, finalment,  un poema d'August Bover.