Monument a Pilar Alonso

Municipi:Maó
Comarca:Menorca
Coordenades: 39.888881, 4.264198

En un angle de la plaça Colom hi ha el monument dedicat a la cupletista Pilar Alonso i Moll (Maó, 1897-Madrid, 1980), inaugurat el setembre de 1992 sota el mecenatge de Fernando Rubió i Tudurí. Va ser la figura més destacada del cuplet català de finals de la dècada dels anys 10 i meitat dels 20 del segle XX. Els seus èxits en català van arrossegar a altres cupletistes com la Raquel Meller a incorporar en els seus repertoris peces en la nostra llengua. Podem llegir un text de Sebastià Gasch que en valora la importància artística i sociològica.