Plaça de l'església de Sant Cristòfol

Comarca:Menorca
Coordenades: 39.946665, 4.049677

El poble es formà durant la segona dominació britànica   a partir de la capella de Sant Cristòfol, dins el lloc de Binicodrellet, que l'any 1769 edificà Cristòfol Barber i Ametller, en honor al seu sant patró. De 1912 a 1913 s'hi va publicar el quinzenal "Llum Nova", una de les primeres publicacions en català de l'illa, iniciativa del metge i erudit Francesc Camps i el mestre Andreu Ferrer Ginard. Fins a l'any 1988 encara el poble s'anomenava oficialment com l'església (San Cristóbal). No fou fins al 1989  quan adquirí el rang de municipi en segregar-se des Mercadal.  A l'acollidora plaça podem servir-nos de la lectura de la rondalla dels germans savis recollida per Francesc d'Albranca i dels records d'Antoni Moll que passà períodes de la infància a la vila a casa dels avis, que denoten les formes de vida d'una altra època.