Cementiri de Fornells

Municipi:Mercadal, es
Comarca:Menorca
Coordenades: 40.055159, 4.126952

La trama de Ningú no pot enganyar els morts, de Josep Maria Quintana, s'inicia al cementiri de Fornells, on és enterrat el protagonista, Marc Cursach, fornellenc d'origen però que amb aspiracions artístiques va anar a voltar a món i va triomfar a París. En qualsevol punt, a l'entrada o a l'interior, podem llegir el fragment que tracta del sepeli.